ಸನಾತನದ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲಿದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ


ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ (೧೭.೯.೨೦೧೬)


ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸನಾತನದ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲಿದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ