ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಹಿಂದುತ್ವವಾದದ ತೋರಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಬೆಂಬಲವಲ್ಲ; ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ !

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಾಪಾಡದು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಒಪ್ಪುವವರನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ! - ಜಗದ್ಗುರು ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜೀ ಮಹಾರಾಜರು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಹಿಂದುತ್ವವಾದದ ತೋರಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಬೆಂಬಲವಲ್ಲ; ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ !