ಹಿಂದೂಗಳೇ, ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾ.. ಸಾವರಕರ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆದರ್ಶವಿರಬೇಕು !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !