ಮನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಗಳೆಂದು ಬಾಳಬಲ್ಲೆವು ! - ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಷ ವೆಲಿಂಗೇಕರ, ಗೋವಾ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !