ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ! - ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಜಿ.ಡಿ.ಬಕ್ಷಿ ಇವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೂ ಪುಷ್ಟಿ !
ನವ ದೆಹಲಿ : ಬಿಬಿಸಿ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್) ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಾರ್ತವಾಹಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಸಿಯ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿ ೭೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇವರ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೦೦ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ. (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಯವರ ಬಲಿದಾನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಈಗ ಜನರು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪಾಠಕಲಿಸಬೇಕು ! - ಸಂಪಾದಕರು)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ! - ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.