ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದಾಗುವ ವಿನಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ?

ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬಾಹಿರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಹ !
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಯಾ ಎಂಬ ನಾದದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಬಾಹಿರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಹವೇ ಆಗಿದೆ !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದಾಗುವ ವಿನಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ?