ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

. ಅಖಂಡ ಭಜನೆ, ಜಯಘೋಷ ಮತ್ತು ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿ !
. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ !
. ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಶ್ಲೀಲ ಕುಣಿತ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ !
. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ!
. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?