ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಮೂಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ! - ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ (ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸನಾತನ ಚಿಂತನ, ೮.೭.೨೦೧೦)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !