ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶೇ. ೬೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಉಡುಪಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳದ ಸಾಧಕರು

ಉಡುಪಿ : (ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌಲಲಿತಾ ಮಡಿವಾಳ (೫೦ ವರ್ಷ), ಶೇ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌಪ್ರತಿಮಾ ನಾರಾಯಣ್ (೫೪ ವರ್ಷ), ಸೌವೀಣಾ ನಾಯಕ್ (೫೪), ಸೌರೇಖಾ ಭಟ್ (೫೧ ವರ್ಷ), ಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌಶೋಭಾ ವಿನಾಯ್ಕ್ (೩೭ ವರ್ಷ) (ಕುಳಿತವರಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌಶ್ಯಾಮಲ ಸುರೇಶ್ (೪೮ ವರ್ಷ) , ಶೇ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀಶಿವರಾಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (೪೯ಚಾಮರಾಜನಗರಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಪೂಸತ್ಯವಾನ್ ಕದಮ್ಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್(೪೬) , ಶೇ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ (೫೬)

ಕುಣಿಗಲ್ : (ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದಶೇ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌಚಂದ್ರಕಲಾ (೩೯), ಸೌಉಮಾ ಉಪಾದ್ಯೆ (೪೦) (ಕುಳಿತವರಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದಶೇ೬೩ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌರಾಧಾ (೬೩), ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಸೌಗಾಯತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌವೀಣಾ ಗುರುರಾಜ (೪೮)

ಭಟ್ಕಳ : (ಎಡದಿಂದಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ (೭೦), ಸೌಉಷಾ ಮಡಿವಾಳ (೬೯), ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಪೂವಿನಾಯಕ ಕರ್ವೆಶೇ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ (೪೯), ಶೇ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಯ್ಕ್ (೬೬) No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶೇ. ೬೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಉಡುಪಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳದ ಸಾಧಕರು