ಗುರುದೇವ ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ - ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ (೩.೮.೨೦೧೬)

 ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಗುರುದೇವ ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ - ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ (೩.೮.೨೦೧೬)