ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಇಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. - ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜೋಶಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !