ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಅಂತೆ) ! - ಅಸಾದುದ್ದೀನ ಓವೈಸಿ (ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐಸಿಸ್‌ನ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಓವೈಸಿ ಏಕೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ?)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !