ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹಸಕೇ ಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಘುಸ್‌ಕೇ ಲೇಂಗೇ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಿಹಾದಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. - ಶ್ರೀ. ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !