ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ದೊರಕುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತರು, ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಗಾಮಿ ವಿಚಾರಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಭಾವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ! - ಪೂ. ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಭಿಡೆ ಗುರೂಜಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಶಿವಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !