ಶೇ. ೬೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ೩ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ೪ ಸಾಧಕಿಯರು

(ಎಡದಿಂದ) ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಫತ್ತೇಪೂರ (. ೫೬),
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಶೇ. ೬೪ ಮಟ್ಟ ಇರುವ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಪ್ರಭು,
ಶೇ. ೬೩ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀ. ಶಿವನಗೌಡ ಬರಮಗೌಡರ (. ೫೪),
ಶೇ. ೬೨ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಗಂಗಾವತಿ (. ೫೮)
 (ಎಡದಿಂದ) ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌ. ಸೀತಾ ಬನ್ನಿ (. ೪೩), ಸೌ. ವೀಣಾ ನಾಯಕ್ (. ೪೮), ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಶೇ. ೬೪ ಮಟ್ಟ ಇರುವ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಪ್ರಭು,
ಶೇ. ೬೩ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌ. ಪುತಾಳಿಬಾಯಿ ಸೇಬಿನಕಟ್ಟೆ (. ೬೪),
ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಸೌ. ಲತಾ ಸುಭಾಸ ಬನ್ನಿ (. ೪೮)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಶೇ. ೬೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ೩ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ೪ ಸಾಧಕಿಯರು