ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರೋಗಾಮಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಪುರೋಗಾಮಿಗಳೆಂದರೆ ಮಾನವತೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇವುಗಳ ಸುಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ! - (ಪೂ.) ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !